Sửa chữa máy xúc – Cách chỉnh van áp tổng kobelco

Chỉnh van áp tổng máy xúc Kobelco SK60-1

Chỉnh van áp tổng máy xúc Kobelco SK60-1

Nhìn lên phía trên hình ta có thể thấy cấu tạo cơ bản của valve áp tổng máy xúc Kobelco sk60-1 để điều chỉnh tăng áp suất ta tiến hành nới lỏng con ốc hãm ( LOCK NUT ) bằng cơ lê xong ta điều chỉnh ( ADJUST SCREW ) bằng lục xoay theo chiều kim đồng hồ là tăng áp suất còn ngược lại là giảm áp suất

Chỉnh van áp tổng máy xúc Kobelco SK120-1

Chỉnh van áp tổng máy xúc Kobelco SK120-1

Tương tự valve áp tổng kobelco SK60-1 nhìn lên phía trên hình ta có thể thấy cấu tạo cơ bản của valve áp tổng máy xúc Kobelco sk120-1 để điều chỉnh tăng áp suất ta tiến hành nới lỏng con ốc hãm ( LOCK NUT ) bằng cơ lê xong ta điều chỉnh ( ADJUST SCREW ) bằng lục xoay theo chiều kim đồng hồ là tăng áp suất còn ngược lại là giảm áp suất

Chỉnh van áp tổng máy xúc Kobelco SK200-2

Chỉnh van áp tổng máy xúc Kobelco SK200-2

Nhìn lên hình ở mục 2 ta có thể thấy cấu tạo cơ bản valve áp tổng máy xúc Kobelco SK200-2 để điều chỉnh tăng áp suất ta tiến hành nới lỏng ốc hãm 1 điều chỉnh xoay theo chiều kim đồng hồ screw 3 và ốc hãm 1 sau đó nới lỏng ốc hãm 2 và xoay screw 4 theo chiều kim đồng hồ để tăng áp suất và ngược lại để giảm áp suất.

Chỉnh van áp tổng máy xúc Kobelco SK200-6

Chỉnh van áp tổng máy xúc Kobelco SK200-6

Nhìn lên hình ta có thể thấy cấu tạo cơ bản valve áp tổng máy xúc Kobelco SK200-6 để điều chỉnh tăng áp suất ta tiến hành nới lỏng ốc hãm 1 bằng cơ lê 32 điều chỉnh xoay theo chiều kim đồng hồ screw 2 bằng cơ lê 19 và sau đó khóa ốc hãm 1. Tiếp tục nới lỏng ốc hãm 3 bằng cơ le 22 sau đó xoay screw 4 theo chiều kim đồng hồ bằng lục 6 để tăng áp suất và ngược lại để giảm áp suất.

Leave a Reply

Call Now ButtonHotline: 0931987888 (Mr.Tuyên)