Mã lỗi trên màn hình máy xúc Komatsu PC210LC-10

Màn hình máy xúc Komatsu PC210LC-10

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Komatsu PC210LC-10

Failure code [879AKA] A/C Inner Sensor Open Circuit – lỗi dòng mở cảm biến bên trong A/C

Failure code [879AKB] A/C Inner Sensor Short Circuit – lỗi ngắn mạch cảm biến bên trong A/C

Failure code [879BKA] A/C Outer Sensor Open Circuit – lỗi dòng mở cảm biến bên ngoài A/C

Failure code [879BKB] A/C Outer Sensor Short Circuit – lỗi ngắn mạch cảm biến bên ngoài A/C

Failure code [879CKA] Ventilating Sensor Open Circuit – lỗi hở mạch cảm biến thông gió

Failure code [879CKB] Ventilating Sensor Short Circuit – lỗi ngắn mạch cảm biến thông gió

Failure code [879DKZ] Sunlight Sensor Open or Short Circuit – lỗi ngắn, hở mạch cảm biến ánh sáng

Failure code [879EMC] Ventilation Damper Abnormality – Van điều tiết thông gió bất thường

Failure code [879FMC] Air Mix Damper Abnormality – Van điều tiết hỗn hợp không khí bất thường

Failure code [879GKX] Refrigerant Abnormality – Chất làm lạnh bất thường

Failure code [989L00] Engine Controller Lock Caution – Cảnh báo khóa bộ điều khiển động cơ

Failure code [989M00] Engine Controller Lock Caution – Cảnh báo khóa bộ điều khiển động cơ

Failure code [989N00] Engine Controller Lock Caution – Cảnh báo khóa bộ điều khiển động cơ

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Komatsu PC210LC-10

Failure code [A1U0N3]: KDPF Dry Request – Yêu cầu khô KDPF

Failure code [A1U0N4] KDPF Dry Request – Yêu cầu khô KDPF

Failure code [AA10NX] Air Cleaner Clogging – tắc lọc không khí

Failure code [AB00KE] Charge Voltage Low – lỗi điện áp sạc bình thấp

Failure code [B@BAZG] Engine Oil Pressure Low – lỗi áp suất dầu động cơ thấp

Failure code [B@BAZK] Eng Oil Level Low – lõi mức dầu nhớt động cơ thấp

Failure code [B@BCNS] Engine Coolant Overheat – nước làm mát động cơ quá nóng

Failure code [B@BCZK] Radiator Coolant Level Low – lỗi mức nước làm mát động cơ thấp

Failure code [B@HANS] Hyd Oil Overheat – lỗi dầu thủy lực quá nóng

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Komatsu PC210LC-10

Failure code [CA115] Eng Ne and Bkup Speed Sens Error – lỗi cảm biến trục cam và khửu cuả động cơ

Failure code [CA122] Chg Air Press Sensor High Error – lỗi áp lực khí nạp cao

Failure code [CA123] Chg Air Press Sensor Low Error . – lỗi áp lực khí nạp thấp

Failure code [CA131] Throttle Sensor High Error – lỗi cảm biến chỉnh ga cao

Failure code [CA132] Throttle Sensor Low Error – lỗi cảm biến chỉnh ga thấp

Failure code [CA144] Coolant Temp Sens High Error – lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát cao

Failure code [CA145] Coolant Temp Sens Low Error – lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát thấp

Failure code [CA153] Chg Air Temp Sensor High Error – lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp cao

Failure code [CA154] Chg Air Temp Sensor Low Error – lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp thấp

Failure code [CA187] Sensor 2 Supply Volt Low Error – lỗi điện áp cung cấp thấp cảm biến 2

Failure code [CA221] Ambient Press Sens High Error – cảm biến áp lực môi trường xung quanh cao

Failure code [CA222] Ambient Press Sens Low Error – cảm biến áp lực môi trường xung quanh thấp

Failure code [CA227] Sensor 2 Supply Volt High Error – lỗi điện áp cung cấp cao cảm biến 2

Failure code [CA234] Eng Overspeed – tốc độ động cơ quá cao

Failure code [CA238] Ne Speed Sensor Supply Volt Error – lỗi điện áp cung cấp cho cảm biến tốc độ NE

Failure code [CA239] Ne Speed Sens Supply Volt High Error – lỗi điện áp cung cấp cho cảm biến tốc độ NE cao

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Komatsu PC210LC-10

Failure code [CA271] IMV/PCV1 Short Error – ngắn mạch van điện PCV1

Failure code [CA272] IMV/PCV1 Open Error – hở mạch van điện PVC1

Failure code [CA295] Ambient Press Sens In Range Error – lỗi cảm biến áp lực khí nạp

Failure code [CA322] Inj #1(L#1) Open/Short Error – lỗi kim phun điện tử số 1

Failure code [CA323] Inj #5(L#5) Open/Short Error – lỗi kim phun điện tử số 5

Failure code [CA324] Inj #3(L#3) Open/Short Error – lỗi kim phun điện tử số 3

Failure code [CA325] Inj #6(L#6) Open/Short Error – lỗi kim phun điện tử số 6

Failure code [CA331] Inj #2(L#2) Open/Short Error – lỗi kim phun điện tử số 2

Failure code [CA332] Inj #4(L#4) Open/Short Error – lỗi kim phun điện tử số 4

Failure code [CA343] ECM Critical Internal Failure – Lỗi nội bộ nghiêm trọng của ECM

Failure code [CA351] Injectors Drive Circuit Error – dòng lái kim phun lỗi

Failure code [CA352] Sensor 1 Supply Volt Low Error – điện áp cung cấp cảm biến 1 thấp

Failure code [CA356] Mass Air Flow Sensor High Error – Cảm biến lưu lượng khí lớn cao

Failure code [CA357] Mass Air Flow Sensor Low Error – Cảm biến lưu lượng khí lớn thấp

Failure code [CA386] Sensor 1 Supply Volt High Error – điện áp cung cấp cảm biến 1 cao

Failure code [CA428] Water in Fuel Sensor High Error – lỗi cảm biến tách lọc nước dầu diesel cao

Failure code [CA429] Water in Fuel Sensor Low Error – lỗi cảm biến tách lọc nước dầu diesel thấp

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Komatsu PC210LC-10

Failure code [CA435] Eng Oil Press Sw Error – công tắc áp lực dầu nhớt động cơ

Failure code [CA441] Battery Voltage Low Error – điện áp bình ắc quy thấp

Failure code [CA442] Battery Voltage High Error – điện áp bình ắc quy cao

Failure code [CA449] Rail Press Very High Error – cảm biến áp lực dầu diesel rất cao

Failure code [CA451] Rail Press Sensor High Error – cảm biến áp lực dầu diesel cao

Failure code [CA452] Rail Press Sensor Low Error – cảm biến áp lực dầu diesel thấp

Failure code [CA488] Chg Air Temp High Torque Derate – lỗi liên quan đến nhiệt độ khí nạp

Failure code [CA515] Rail Press Sens Sup Volt High Error – điện áp cung cấp cho cảm biến áp lực dầu diesel cao

Failure code [CA516] Rail Press Sens Sup Volt Low Error – điện áp cung cấp cho cảm biến áp lực dầu diesel thấp

Failure code [CA553] Rail Press High Error – áp lực dầu diesel cao

Failure code [CA555] Crankcase Press High Error 1 – áp lực cacte cao 1

Failure code [CA556] Crankcase Press High Error – áp lực cacte cao

Failure code [CA559] Rail Press Low Error – áp lực dầu diesel thấp

Failure code [CA595] Turbo Speed High Error 2 – tốc độ turbo cao

Failure code [CA687] Turbo Speed Low Error – tốc độ turbo thấp

Failure code [CA689] Eng Ne Speed Sensor Error – cảm biến tốc độ NE của động cơ

Failure code [CA691] Intake Air Temp Sens High Error – Cảm biến nhiệt độ khí nạp cao

Failure code [CA692] Intake Air Temp Sens Low Error – Cảm biến nhiệt độ khí nạp thấp

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Komatsu PC210LC-10

Failure code [CA697] ECM Int Temp Sensor High Error – lỗi Cảm biến nhiệt độ ECM Int cao

Failure code [CA698] ECM Int Temp Sensor Low Error – lỗi Cảm biến nhiệt độ ECM Int thấp

Failure code [CA731] Eng Bkup Speed Sens Phase Error – lỗi pha cảm biến tốc độ Bkup của động cơ

Failure code [CA778] Eng Bkup Speed Sensor Error – lỗi cảm biến tốc độ Bkup của động cơ

Failure code [CA1117] Persistent Data Lost Error – Lỗi mất dữ liệu liên tục

Failure code [CA1664] KDOC Malfunction – KDOC trục trặc

Failure code [CA1691] Regeneration Ineffective – tái tạo không hiệu quả

Failure code [CA1695] Sensor 5 Supply Volt High Error – lỗi nguồn cung cấp 5v cho cảm biến cao

Failure code [CA1696] Sensor 5 Supply Volt Low Error – lỗi nguồn cung cấp 5v cho cảm biến thấp

Failure code [CA1843] Crankcase Press Sens High Error – Cảm biến áp suất trục khuỷu Lỗi cao

Failure code [CA1844] Crankcase Press Sens Low Error Cảm biến áp suất trục khuỷu Lỗi thấp

Failure code [CA1879] KDPF Delta P Sensor High Error – Cảm biến KDPF Delta P Lỗi cao

Failure code [CA1881] KDPF Delta P Sensor Low Error – Cảm biến KDPF Delta P Lỗi thấp

Failure code [CA1883] KDPF Delta P Sens In Range Error – Lỗi cảm biến KDPF Delta P Trong phạm vi

Failure code [CA1921] KDPF Soot Load High Error 1 – KDPF Soot Tải Cao Lỗi 1

Failure code [CA1922] KDPF Soot Load High Error 2 – KDPF Soot Tải Cao Lỗi 2

Failure code [CA1942] Crankcase Press Sens In Range Error – cảm biến áp lực Crankcase trong phạm vi lỗi

Failure code [CA1993] KDPF Delta Pressure Low Error – Lỗi áp suất thấp KDPF Delta

Failure code [CA2185] Throt Sensor Sup Volt High Error – lỗi nguồn cung cấp cảm biến chỉnh ga cao

Failure code [CA2186] Throt Sensor Sup Volt Low Error – lỗi nguồn cung cấp cảm biến chỉnh ga thấp

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Komatsu PC210LC-10

Failure code [CA2249] Rail Press Very Low Error – lỗi áp suất dầu diesel rất thấp

Failure code [CA2271] EGR Valve Pos Sens High Error – cảm biến vị trí van ERG ở mức cao

Failure code [CA2272] EGR Valve Pos Sens Low Error – cảm biến vị trí van ERG ở mức thấp

Failure code [CA2288] Turbo Speed High Error – lỗi tốc độ tu bô cao

Failure code [CA2311] IMV Solenoid Error – lỗi van điện tuyến tính IMV

Failure code [CA2349] EGR Valve Solenoid Open Error – lỗi mở van điện từ ERG

Failure code [CA2353] EGR Valve Solenoid Short Error – lỗi ngắn mạch van điện từ ERG

Failure code [CA2357] EGR Valve Servo Error – Lỗi Servo van EGR

Failure code [CA2373] Exhaust Manifold Press Sens High error – lỗi cảm biến áp suất của ống xả mức cao

Failure code [CA2374] Exhaust Manifold Press Sens Low error – lỗi cảm biến áp suất của ống xả mức thấp

Failure code [CA2375] EGR Orifice Temp Sens High Error – lỗi cảm biến nhiệt độ lỗ ERG cao

Failure code [CA2376] EGR Orifice Temp Sens Low Error – lỗi cảm biến nhiệt độ lỗ ERG thấp

Failure code [CA2381] KVGT Pos Sens High Error – lỗi cảm biến vị trí KVGT mức cao

Failure code [CA2382] KVGT Pos Sens Low Error – lỗi cảm biến vị trí KVGT mức thấp

Failure code [CA2383] KVGT Solenoid Open Error – lỗi dòng mở van điện từ KVGT

Failure code [CA2386] KVGT Solenoid Short Error – lỗi ngắn mạch van điện từ KVGT

Failure code [CA2387] KVGT Servo Error – lỗi servo KVGT

Failure code [CA2554] Exh Manifold Press Sens In Range Error – Lỗi cảm biến áp suất ống xả

Failure code [CA2555] Grid Htr Relay Volt Low Error – lỗi điện áp rơ le Grid Htr thấp

Failure code [CA2556] Grid Htr Relay Volt High Error – lỗi điện áp rơ le Grid Htr cao

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Komatsu PC210LC-10

Failure code [CA2637] KDOC Face Plugging – Cắm mặt KDOC

Failure code [CA2639] Manual Stationary Regeneration Request – Yêu cầu tái tạo cố định thủ công

Failure code [CA2961] EGR Orifice Temp High Error 1 -lỗi nhiệt độ lỗ ERG cao

Failure code [CA2973] Chg Air Press Sensor In Range Error – cảm biến áp suất khí nạp trong tầm lỗi

Failure code [CA3133] KDPF Outlet Press Sens High Error – lỗi cảm biến áp suất đầu ra KDPF cao

Failure code [CA3134] KDPF Outlet Press Sens Low Error – lỗi cảm biến áp suất KDPF đầu ra thấp

Failure code [CA3135] KDPF Outlet Press Sens In Range Error – cảm biến áp suất KDPF đầu ra trong tầm lỗi

Failure code [CA3251] KDOC Inlet Temp High Error – lỗi nhiệt độ vào KDOC cao

Failure code [CA3253] KDOC Temp Error – lỗi nhiệt độ KDOC

Failure code [CA3254] KDOC Outlet Temp High Error 1 – lỗi 1 nhiệt độ vào KDOC cao

Failure code [CA3255] KDPF Temp Error – nhiệt độ KDPF

Failure code [CA3256] KDPF Outlet Temp High Error 1 – lỗi nhiệt độ đầu ra KDPF cao 1

Failure code [CA3311] KDOC Outlet Temp High Error 2 – lỗi nhiệt độ đầu ra KDPF cao 2

Failure code [CA3312] KDPF Outlet Temp High Error 2 – lỗi nhiệt độ đầu ra KDOC cao 2

Failure code [CA3313] KDOC Inlet Temp Sensor Low Error – cảm biến nhiệt độ đầu vào KDOC thấp

Failure code [CA3314] KDOC Inlet Temp Sens High Error – cảm biến nhiệt độ đầu vào KDOC cao

Failure code [CA3315] KDOC Inlet Temp Sens In Range Error – cảm biến nhiệt độ đầu vào KDOC trong tầm lỗi

Failure code [CA3316] KDOC Outlet Temp Sens Low Error – cảm biến nhiệt độ đầu ra KDOC thấp

Failure code [CA3317] KDOC Outlet Temp Sens High Error – cảm biến nhiệt độ đầu ra KDOC cao

Failure code [CA3318] KDOC Outlet Temp Sens In Range Error – cảm biến nhiệt độ đầu ra KDOC trong tầm lỗi

Failure code [CA3319] KDPF Outlet Temp Sens High Error – cảm biến nhiệt độ đầu ra KDPF cao

Failure code [CA3321] KDPF Outlet Temp Sens Low Error – cảm biến nhiệt độ đầu ra KDPF thấp

Failure code [CA3322] KDPF Outlet Temp Sens In Range Error – cảm biến nhiệt độ đầu ra KDPF trong tầm lỗi

Failure code [CA3419] Mass Air Flow Sensor Sup Volt High Error – lỗi điện áp cung cấp cho cảm biến lưu lượng khí cao

Failure code [CA3421] Mass Air Flow Sensor Sup Volt Low Error – lỗi điện áp cung cấp cho cảm biến lưu lượng khí thấp

Failure code [CA3741] Rail Press Valve Trip Error – lỗi hành trình van áp suất dầu diesel

Failure code [D110KB] Battery Relay Output Voltage – điện áp ra của rơle bình ắc quy

Failure code [D19JKZ] Personal Code Relay Abnormality – rơle mã riêng bất thường

Failure code [D811MC] KOMTRAX Error – lỗi KOMTRAX

Failure code [D862KA] GPS Antenna Open Circuit – lỗi dòng mở ăng ten GPS

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Komatsu PC210LC-10

Failure code [D8ALKA] System Operating Lamp Disconnection (KOMTRAX)

Failure code [D8ALKB] System Operating Lamp Short Circuit (KOMTRAX)

Failure code [D8AQKR] CAN2 Discon (KOMTRAX)

Failure code [DA20MC] Pump Controller – Lỗi hộp điều khiển bơm

Failure code [DA22KK] Pump Solenoid Power Low Error – lỗi nguồn van điện từ bơm thấp

Failure code [DA25KP] 5V Sensor 1 Power Abnormality

Failure code [DA29KQ] Model Selection Abnormality

Failure code [DA2LKA] System Operating Lamp Disconnection (Pump Con)

Failure code [DA2LKB] System Operating Lamp Short Circuit (Pump Con)

Failure code [DA2QKR] CAN2 Discon (Pump Con)

Failure code [DA2RKR] CAN1 Discon (Pump Con)

Failure code [DAF0MB] Monitor ROM Abnormality

Failure code [DAF0MC] Monitor Error

Failure code [DAF8KB] Camera Power Supply Short Circuit

Failure code [DAF9KQ] Model Selection Abnormality

Failure code [DAFGMC] GPS Module Error

Failure code [DAFLKA] Operating Lamp Open Circuit(Monitor)

Failure code [DAFLKB] System Operating Lamp Short Circuit (Monitor)

Failure code [DAFQKR] CAN2 Discon (Monitor)

Failure code [DAZ9KQ] A/C Model Selection Abnormality

Failure code [DAZQKR] CAN2 Discon (AC)

Failure code [DB2QKR] CAN2 Discon (Engine Con)

Failure code [DB2RKR] CAN1 Discon (Engine Con)

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Komatsu PC210LC-10

Failure code [DGH2KB] Hyd Oil Sensor Short

Failure code [DHA4KA] Air Cleaner Clog Sensor Open Circuit

Failure code [DHPAMA] F Pump Press Sensor Abnormality

Failure code [DHPBMA] R Pump Press Sensor Abnormality

Failure code [DHS3MA] Arm IN PPC Sen. Abnormality

Failure code [DHS4MA] Bucket Curl PPC Press Sensor Abnormality

Failure code [DHS8MA] Boom Raise PPC Press Sensor Abnormality

Failure code [DHS9MA] Boom LOWER Press Sensor Abnormality

Failure code [DHSAMA] Swing RH PPC Press Sensor Abnormality

Failure code [DHSBMA] Swing LH PPC Press Sensor Abnormality

Failure code [DHSCMA] Arm Dump PPC Press Sensor Abnormality

Failure code [DHSDMA] Bucket Dump PPC Press Sensor Abnormality

Failure code [DHSFMA] Travel Fwd LH PPC Press Sensor Abnormality

Failure code [DHSGMA] Travel Fwd RH PPC Press Sensor Abnormality

Failure code [DHSHMA] Travel Rev LH PPC Press Sensor Abnormality

Failure code [DHSJMA] Travel Rev RH PPC Press Sensor Abnormality

Failure code [DKR0MA] F pump S/P sensor Abnormality

Failure code [DKR1MA] R pump S/P sensor Abnormality

Failure code [DR21KX] Camera 2 Picture Rev. Drive Abnormality

Failure code [DR31KX] Camera 3 Picture Rev. Drive Abnormality

Failure code [DV20KB] Travel Alarm Short Circuit

Failure code [DW43KA] Travel Speed Sol Open Circuit

Failure code [DW43KB] Travel Speed Sol Short Circuit

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Komatsu PC210LC-10
Failure code [DW45KA] Swing holding brake Sol Open Circuit

Failure code [DW45KB] Swing holding brake Sol Short Circuit

Failure code [DW91KA] Travel Junction Sol Open Circuit

Failure code [DW91KB] Travel Junction Sol Short Circuit

Failure code [DWA2KA] Attachment Sol Open Circuit

Failure code [DWA2KB] Attachment Sol Short Circuit

Failure code [DWK0KA] 2-Stage Relief Sol Open Circuit

Failure code [DWK0KB] 2-stage Relief Sol Short Circuit

Failure code [DWK2KA] Variable Back Press Sol Open Circuit

Failure code [DWK2KB] Variable Back Press Sol Short Circuit

Failure code [DWK8KA] Swing Press C/O Sol Open Circuit

Failure code [DWK8KB] Swing Press C/O Sol Short Circuit

Failure code [DXA8KA] PC-EPC (F) Sol Open Circuit

Failure code [DXA8KB] PC-EPC (F) Sol Short Circuit

Failure code [DXA9KA] PC-EPC (R) Sol Open Circuit

Failure code [DXA9KB] PC-EPC (R) Sol Short Circuit

Failure code [DXE0KA] LS-EPC Sol Open Circuit

Failure code [DXE0KB] LS-EPC Sol Short Circuit

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Komatsu PC210LC-10

Failure code [DXE4KA] Attachment Flow EPC Open Circuit

Failure code [DXE4KB] Attachment Flow EPC Short Circuit

Failure code [DXE5KA] Merge-divide Main Sol Open Circuit

Failure code [DXE5KB] Merge-divide Main Sol Short Circuit

Failure code [DXE6KA] Merge-divide LS Sol Open Circuit

Failure code [DXE6KB] Merge-divide LS Sol Short Circuit

Failure code [DY20KA] Wiper Working Abnormality

Failure code [DY20MA] Wiper Parking Abnormality

Failure code [DY2CKB] Washer Drive Short Circuit

Failure code [DY2DKB] Wiper Drive (Fwd) Short Circuit

Failure code [DY2EKB] Wiper Drive (Rev) Short Circuit

Chúng tôi chuyên sửa chữa hệ thống Điện và Thủy lực máy xúc, xúc lật, lu và ủi lưu động tại nơi máy gặp sự cố khắp mọi miền Đất Nước. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ( Hotline : 0931987888 – Mr.Tuyên) để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. xin trân thành cảm ơn quý khách hàng!

Sửa chữa Hộp điều khiển và màn hình máy xúc tại nhà ( Hotline : 0931987888 – Mr.tuyên )