Bơm thủy lực máy xúc Kobelco – Sửa chữa máy xúc

Bơm thủy lực K3V112 máy xúc Kobelco SK200-1

Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-1
Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-1-bán-điện
Sơ đồ bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-1

Nhìn lên sơ đồ dòng thủy lực của bơm máy xúc sk200-1 ta có thể thấy bơm tổng gồm 2 bơm chính và 1 bơm khiển

Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-2,3

Bơm thủy lực máy xúc Kobelco sk200-2
Bơm thủy lực máy xúc Kobelco sk200-3
Thông số Bơm thủy lực máy xúc Kobelco sk200-2

Nhìn lên hình ta có thể thấy một số thông số của bơm tổng máy xúc sk200-2 gồm 2 bơm chính và 1 bơm khiển. Tổng trọng lượng của bơm là 121,7kg, mỗi bơm chính có lưu lượng 179 Lít/phút khi di chuyển lưu lượng tăng lên 208L/phút, bơm khiển có lưu lượng 20 Lít/phút, áp suất làm việc là 350 ở chế độ power up là 380

Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-6

Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-6
Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-6 thương

Sơ đồ dòng thủy lực Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-6

Sơ đồ Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-6
Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-6

Nhìn lên hình ta có thể thấy một số thông số của bơm tổng ( K3V112DT-1RAP-9T1L ) máy xúc sk200-6 gồm 2 bơm chính và 1 bơm khiển. Tổng trọng lượng của bơm là 126,6kg, công suất là 106,6KW và bơm khiển là 3,4KW. Mỗi bơm chính có lưu lượng 210 Lít/phút, bơm khiển có lưu lượng 20 Lít/phút, áp suất làm việc là 350 ở chế độ power up là 385 và bơm khiển là 50

Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK230-6E

Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-6E

Sơ đồ dòng thủy lực Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK230-6E

Sơ đồ Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-6E
Thông số Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-6E

Nhìn lên hình ta có thể thấy một số thông số của bơm tổng ( K3V112DT1RA9R-9TGL ) máy xúc sk230-6E gồm 2 bơm chính và 1 bơm khiển. Tổng trọng lượng của bơm là 127kg, công suất là 129KW và bơm khiển là 3,4KW. Mỗi bơm chính có lưu lượng 238 Lít/phút, bơm khiển có lưu lượng 20 Lít/phút, áp suất làm việc là 350 ở chế độ power up là 385 và bơm khiển là 50

Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-8

Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-8

Sơ đồ dòng thủy lực Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-8

Sơ đồ Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-8
Thông số Bơm thủy lực máy xúc Kobelco SK200-8

Nhìn lên hình ta có thể thấy một số thông số của bơm tổng ( K3V112DTP1K9R-YTOK-HV ) máy xúc sk200-8 gồm 2 bơm chính và 1 bơm khiển. Tổng trọng lượng của bơm là 143kg, công suất là 114KW và bơm khiển là 3,4KW. Mỗi bơm chính có lưu lượng 220 Lít/phút, bơm khiển có lưu lượng 21 Lít/phút, Áp suất làm việc là 34,3MPa ở chế độ power up là 37,8MPa và bơm khiển là 50