Bơm thủy lực máy xúc Komatsu – Sửa chữa máy xúc

Bơm thủy lực HPV090 + 090 máy xúc Komatsu PC200-5

Bơm thủy lực máy xúc Komatsu PC200-5
Bơm thủy lực HPV90 máy xúc Komatsu PC200-5
Ký hiệu trên Bơm thủy lực Komatsu PC200-5

Nhìn lên hình ta có thể thấy bơm thủy lực tổng ( HPV090 + 090 ) gồm 2 bơm chính là bơm số 8 là bơm trước còn số 7 là bơm sau và 1 bơm khiển số 6 ngoài ra trên bơm còn có van điện TVC số 5, 2 van servo số 1 là van servo trước và số 4 là van servo sau..vv

Bơm thủy lực HPV95 + 95 máy xúc Komatsu PC200-6E

Bơm thủy lực HPV95 máy xúc Komatsu PC200-5
Bơm thủy lực HPV95 máy xúc Komatsu PC200-6E
Ký hiệu trên Bơm thủy lực HPV95

Nhìn lên trên bơm tổng HPV95+95 máy xúc komatsu pc200-6 gồm 2 bơm thủy lực chính số 1 là bơm trước còn số 4 là bơm sau, van PC số 2, van LS số 3, van điên LS số 5, van điện PC số 6.

Bơm thủy lực HPV95 + 95 máy xúc Komatsu PC200-7

Bơm thủy lực HPV95  máy xúc Komatsu PC200-7
Bơm thủy lực HPV95  máy xúc Komatsu PC200lc-7

Nhìn lên trên bơm tổng HPV95+95 máy xúc pc200-7 gồm 2 bơm thủy lực chính số 1 là bơm trước còn số 2 là bơm sau, van PC số 4, van LS số 3, van điên LS số 5, van điện PC số 6.

Bơm thủy lực HPV95 + 95 máy xúc Komatsu PC200-8

 Bơm thủy lực HPV95 máy xúc Komatsu PC200-8
Bơm tổng HPV95 máy xúc Komatsu PC200-8

Nhìn lên trên bơm tổng HPV95+95 máy xúc pc200-8 gồm 2 bơm thủy lực chính số 1 là bơm trước còn số 2 là bơm sau, van PC số 4, van LS số 3, van điên LS số 5, van điện PC số 6.

Bơm thủy lực HPV125+125 máy xúc Komatsu PC210-10

  Bơm thủy lực HPV125 máy xúc Komatsu PC210-10

Nhìn lên trên bơm tổng HPV125+125 máy xúc pc210-10 gồm 2 bơm thủy lực chính số 1 là bơm trước còn số 2 là bơm sau, van LS số 8 và 9, van PC số 6 VÀ 11, van điên LS số 3, van điện PC số 4 và 5.