Bơm thủy lực máy xúc Huyndai – Sửa chữa máy xúc

Bơm thủy lực máy xúc Huyndai Robex R2200-3

Bơm thủy lực máy xúc Huyndai Robex R2200-3
Bơm thủy lực máy xúc Huyndai Robex R2000-3
Sơ đồ Bơm thủy lực máy xúc Huyndai Robex R2200

Nhìn lên trên ta có thể thấy Bơm thủy lực máy xúc Huyndai Robex R2200-3 gồm có 2 bơm chính ( front pump, Rear pump ) và 1 bơm khiển ( Gear pump )

Bơm thủy lực máy xúc Huyndai Robex R210NLC-7

Bơm thủy lực máy xúc Huyndai Robex R210NLC-7
Bơm thủy lực máy xúc Huyndai R210NLC-7
Sơ đồ nguyên lý Bơm thủy lực R210NLC-7

Nhìn lên trên ta có thể thấy Bơm thủy lực máy xúc Huyndai Robex R210NLC-7 gồm có 2 bơm chính và 1 bơm khiển. 2 bơm chính có 2 balo điều khiển lưu lượng của bơm

Bơm thủy lực máy xúc Huyndai Robex R210-9

Bơm thủy lực máy xúc Huyndai Robex R210-9
Bơm thủy lực máy xúc Huyndai R210-9
Sơ đồ nguyên lý Bơm thủy lực R210-9

Nhìn lên hình ta có thể thấy Bơm thủy lực máy xúc Huyndai Robex R210-9 khá giống với đời Bơm thủy lực máy R2200-3 cũng gồm có 2 bơm chính ( front pump, Rear pump ) và 1 bơm khiển ( Gear pump )