Bơm thủy lực máy xúc Hitachi – Sửa chữa máy xúc

Bơm thủy lực HPV091DW máy xúc Hitachi EX200-2

Bơm thủy lực HPV091DW máy xúc Hitachi EX200-2
Ký hiệu trên Bơm thủy lực HPV091DW máy xúc Hitachi

Nhìn lên phía trên hình ta có thể thấy bơm thủy lực máy xúc Hitachi Ex200-2 gồm có bơm chính số(4) và bơm khiển số (5) ngoài ra trên bơm chính còn có 2 van điện ( chuột bơm ) số (1), cảm biến góc nghiêng số (2), cảm biến áp suất cao số (3).

Bơm thủy lực máy xúc Hitachi EX200-5 đời dùng hộp điều khiển nhỏ

Bơm thủy lực máy xúc Hitachi EX200-5

Bơm tổng máy xúc Hitachi EX200-5 gồm có 2 bơm chính số (10) và (12), một bơm khiển số (3), trên bơm tổng có 2 cảm biến áp suất cao số (9) và (11)

Bơm thủy lực máy xúc Hitachi EX200-5 đời dùng hộp điều khiển to

Bơm thủy lực máy xúc Hitachi EX200-5 hộp to
ký hiệu Bơm thủy lực máy xúc Hitachi EX200-5

Nhìn lên hình ta có thể thấy số 1 là lọc khiển, số 2 là van áp khiển, 3 và 4 là van điện PC, số 5 là bơm khiển, 6 và 8 là cảm biến góc xả của bơm, 9 là cảm biến vòng tua, 13 và 15 là 2 cảm biến áp suất cao của bơm chính

Bơm thủy lực máy xúc Hitachi ZAXIS ZX200-1

Bơm thủy lực máy xúc Hitachi ZAXIS ZX200-1
Ký hiệu Bơm thủy lực máy xúc Hitachi ZX200-1

Bơm tổng máy xúc Hitachi ZX200-1 gồm có 2 bơm chính số (1) và (2), một bơm khiển số (3), hai cảm biến áp suất cao (4) và (5), hai van điện bơm (6) và (7), hai cảm biến áp lực khiển số (8) và (9), số (10) là cảm biến vòng tua.

Bơm thủy lực máy xúc Hitachi Zaxis ZX200-3

Bơm thủy lực máy xúc Hitachi ZX200-3

Bơm thủy lực máy xúc Hitachi ZAXIS ZX200-5G

Bơm thủy lực máy xúc Hitachi ZX200-5G
Ký hiệu Bơm thủy lực máy xúc Hitachi ZX200-5G

Bơm tổng máy xúc Hitachi ZX200-5G gồm có 2 bơm chính số (2) và (3), một bơm khiển số (1), hai cảm biến áp suất cao (4) và (5), hai van điện bơm (6) và (7), hai cảm biến áp lực khiển số (8) và (9), số (10) là cảm biến vòng tua.